Nieuws

31 Zusters uit vijf Europese landen kwamen van 19-04 tot 23-04-2022 bijeen in het Missiehuis Neuenbeken, Duitsland, om naar de toekomst van de gemeenschap te kijken en om te beraadslagen.

Lees meer

Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemd. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed.

Lees meer

De Ute-Bock-prijs van de Stichting „SOS Mitmensch“, [SOS Medemens] wordt in Oostenrijk ieder jaar gegeven aan mensen die bijzondere moed hebben betoont. Dit jaar mocht onze Zr. Maria-Andreas Weißbacher de prijs in ontvangst nemen. Zr. Maria-Andreas woont in Klooster Wernberg (Oostenrijk) en wordt geprezen als ”Moedige voorvechtster voor de bescherming van mensen op de vlucht”.

Lees meer

Dit is dit jaar het thema voor de Wereldgebedsdag voor roepingen.

De Europese Provincie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed zal op 25 april 2021 – de 4e zondag van de Paastijd – een Aanbiddingsuur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven houden.

Van 16.00-16.30 zullen de zusters uit al onze kloosters in Europa per Zoom bij elkaar komen voor een gebedstijd, waarna van 16.30 tot 17.00 een tijd van stille Aanbidding in de diverse kapellen volgt.

 

Op 21-4-21 stierf in Missiehuis Neuenbeken onze medezuster Zr. M. Gabriel Kleinelümern op de leeftijd van 100 jaar en in het 79e jaar van haar professie.