Nieuws

In een brief van kardinaal Grech, secretaris-generaal van de bisschoppensynode - werd aangekondigd dat paus Franciscus op 7 juli 2023 Zr Anna Mirijam Kaschner cps heeft benoemd om de wereldbisschoppensynode bij te wonen.

Lees meer

Van 22 augustus tot 12 september 2022 komen 40 zusters uit 19 landen bijeen voor het Generaal Kapittel in het Missiehuis in Neuenbeken. Voor de derde keer - na 1931 en 2003 - zal het Missiehuis gastheer zijn van deze bijzondere gebeurtenis, waarbij de toekomst van de Orde zal worden besproken en de koers zal worden uitgezet voor de activiteiten van de ongeveer 700 zusters wereldwijd. In tijden van grote kerkelijke en sociale uitdagingen zal de nadruk liggen op de vraag hoe wij God en mensen kunnen dienen en zijn Blijde Boodschap kunnen verkondigen.


Een Generaal Kapittel, samengesteld uit gekozen vertegenwoordigers van alle provincies van de Orde, is het hoogste orgaan van de Orde, dat om de 5 jaar bijeenkomt en ook de nieuwe Generaal Overste en haar Raad zal kiezen.

Lees meer

Op 1 juli 2022 begon een nieuw tijdperk in het missiehuis van Neuenbeken.

Voor het eerst werd een "seculiere" administratief directeur aangeworven voor de filialen van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Duitsland.

 

Lees meer

Het lijkt bijna overal een gewone dag op de kalender, 1 juli. Maar bij de Missiezusters van het Kostbaar Bloed is het op die dag feest. Groot feest, want van oudsher is 1 juli het feest van het Kostbaar Bloed van Jezus Christus. Het titelfeest van onze congregatie wereldwijd!

In Nederland is het bovendien nog het naamfeest van ons klooster, want het gebouw heet Missieklooster Heilig Bloed. Een heel groot feest dus!

 

Lees meer

31 Zusters uit vijf Europese landen kwamen van 19-04 tot 23-04-2022 bijeen in het Missiehuis Neuenbeken, Duitsland, om naar de toekomst van de gemeenschap te kijken en om te beraadslagen.

Lees meer

Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemd. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed.

Lees meer

De Ute-Bock-prijs van de Stichting „SOS Mitmensch“, [SOS Medemens] wordt in Oostenrijk ieder jaar gegeven aan mensen die bijzondere moed hebben betoont. Dit jaar mocht onze Zr. Maria-Andreas Weißbacher de prijs in ontvangst nemen. Zr. Maria-Andreas woont in Klooster Wernberg (Oostenrijk) en wordt geprezen als ”Moedige voorvechtster voor de bescherming van mensen op de vlucht”.

Lees meer

Dit is dit jaar het thema voor de Wereldgebedsdag voor roepingen.

De Europese Provincie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed zal op 25 april 2021 – de 4e zondag van de Paastijd – een Aanbiddingsuur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven houden.

Van 16.00-16.30 zullen de zusters uit al onze kloosters in Europa per Zoom bij elkaar komen voor een gebedstijd, waarna van 16.30 tot 17.00 een tijd van stille Aanbidding in de diverse kapellen volgt.