Kostbaar Bloed-Feest en diamanten jubileum vier zusters

Het lijkt bijna overal een gewone dag op de kalender, 1 juli. Maar bij de Missiezusters van het Kostbaar Bloed is het op die dag feest. Groot feest, want van oudsher is 1 juli het feest van het Kostbaar Bloed van Jezus Christus. Het titelfeest van onze congregatie wereldwijd!

In Nederland is het bovendien nog het naamfeest van ons klooster, want het gebouw heet Missieklooster Heilig Bloed. Een heel groot feest dus!

 

En dit jaar was het nog meer feest, want vier zusters vierden hun diamanten jubileum. Vier maal zestig jaar Missiezuster; Zr. M. Johanna Brandstetter, Zr.  Maria Fürhapter en Zr. M. Magna Pittig vierden in de kapel; Zr. M. Evelyn Fritsch vierde vanaf haar ziekenkamer mee. Het was een internationaal feest; er kwamen medezusters en vrienden uit verschillende landen van Europa, die zelf ook weer uit verschillende landen van de wereld kwamen, waaronder de landen waar onze jubilarissen vaak vele jaren hebben gewerkt; Zimbabwe en Oost-Afrika. Met recht een wereldfeest.  

Bij het ontbijt werden de zusters al in de bloemen gezet, en de Eucharistieviering, met Pastor W. van der Vrande als celebrant, was indrukwekkend. Medezusters uit verschillende landen vergezelden de priester in een intrededans, en ook het Evangelie werd op Afrikaanse wijze naar voren gebracht. De jubilaressen spraken hun dank en verbondenheid met God uit in de viering, en de vier kaarsen, aangestoken aan de Paaskaars, getuigen van hun dank.


Na de Eucharistieviering was er gelegenheid de jubilaressen te feliciteren en kon, op een wijze die jarenlang niet mogelijk is geweest, het feest met een geweldig verzorgd middageten worden voortgezet. Ook het weer werkte mee!
 

Foto: van links naar rechts: Zr. M. Johanna Brandstetter, Zr. M. Magna Pittig, Zr. Marie-Benedicte Schildkamp (huisoverste) en Zr. Maria Fürhapter