Paus Franciscus benoemt Zr Anna Mirijam Kaschner CPS voor de Bisschoppensynode

In een brief van kardinaal Grech, secretaris-generaal van de bisschoppensynode - werd aangekondigd dat paus Franciscus op 7 juli 2023 Zr Anna Mirijam Kaschner cps heeft benoemd om de wereldbisschoppensynode bij te wonen.

Van 03-29 oktober 2023 vindt in Rome de Wereldbisschoppensynode plaats. Voor het eerst zullen naast de gekozen bisschoppen ook priesters, religieuzen en stemgerechtigde leken deelnemen aan deze synode. 

Op 1 juli werd bekend dat zr Anna Mirijam Kaschner ook een van de 70 "niet-bisschoppen" is die paus Franciscus heeft opgeroepen om deel te nemen aan de Wereldbisschoppensynode. Zr Anna Mirijam had al deelgenomen aan de Europese continentale bijeenkomst in Praag en zal nu samen met 9 andere deelnemers het Europese continent vertegenwoordigen op de synode. 

Gevraagd naar haar nominatie voor de synode, zei ze: "Persoonlijk ben ik erg blij met de nominatie, ook al heb ik veel respect voor deze taak. Maar meer dan dat, ben ik blij dat door deze benoeming de stem van de katholieken in Scandinaviƫ nog duidelijker tot uiting zal komen in de discussies van de synode, aangezien zowel bisschop Kozon als ik zullen deelnemen."

Gevraagd naar haar hoop voor de wereldsynode, antwoordde ze: "De situatie van katholieken in de Scandinavische landen is heel anders dan die in andere Europese landen. Wij zijn een Kerk in een extreme diaspora, maar tegelijkertijd een sterk groeiende Kerk - door immigratie en bekeringen - en tegelijkertijd een arme Kerk in rijke, sterk geseculariseerde landen. Daarom is het heel belangrijk om deze ervaringen in te brengen in de wereldkerk. Ik hoop dat de synode de rol van vrouwen in de kerk zal waarderen, versterken en bevorderen. Vooral met het oog op de situatie van onze Noordse landen hoop ik op nieuwe impulsen voor zending en nieuwe evangelisatie, nieuwe vreugde en hoop, maar bovenal een sterk teken van de eenheid van onze Kerk in alle verschillende houdingen en opvattingen".