Kleurrijk Missiehuis Neuenbeken

Van 22 augustus tot 12 september 2022 komen 40 zusters uit 19 landen bijeen voor het Generaal Kapittel in het Missiehuis in Neuenbeken. Voor de derde keer - na 1931 en 2003 - zal het Missiehuis gastheer zijn van deze bijzondere gebeurtenis, waarbij de toekomst van de Orde zal worden besproken en de koers zal worden uitgezet voor de activiteiten van de ongeveer 700 zusters wereldwijd. In tijden van grote kerkelijke en sociale uitdagingen zal de nadruk liggen op de vraag hoe wij God en mensen kunnen dienen en zijn Blijde Boodschap kunnen verkondigen.


Een Generaal Kapittel, samengesteld uit gekozen vertegenwoordigers van alle provincies van de Orde, is het hoogste orgaan van de Orde, dat om de 5 jaar bijeenkomt en ook de nieuwe Generaal Overste en haar Raad zal kiezen.