„De mensheid verlangt naar genezing en bevrijding, naar tekens van hoop en vertrouwen.“

 

Onze Spiritualiteit

Onze naam: „Missiezusters van het Kostbaar Bloed" is voor ons elke dag opnieuw een opdracht en zending om de verlossende liefde van Christus voor ons, mensen, in het alledaagse leven waar te maken.

Als gedoopte Christenen kennen we het geschenk van de verlossing. Toch ervaren wij steeds weer opnieuw in het eigen leven, in de maatschappij of de wereld dat mensen gewond zijn, gekwetst, wachten op verlossing. De mensheid verlangt naar genezing en bevrijding, naar tekens van hoop en vertrouwen.

Wij willen met en door ons leven een boodschap van vreugde, hoop en verzoening geven waar wij ook geroepen zijn om het leven te dienen.

Onze spiritualiteit van het Kostbaar Bloed bemoedigt ons steeds weer opnieuw als vrouwen van Pasen te leven. Dit betekent voor ons ...

  • dat wij een goed aanvoelen mogen krijgen voor de tekens van de tijd, in het bijzonder voor die situaties waarin leven in zijn grote diversiteit bedreigd wordt;
  • dat wij bereid zijn, dwars door leed en de verschillende ervaringen van de dood midden in het leven heen te gaan, om anderen in deze ervaringen te begeleiden;
  • dat wij in alle schijnbare hopeloosheid hoop mogen hebben, met het zicht zowel op de verrijzenis als op het leven hier en nu, en
  • dat wij leven vanuit de belofte, en dit ook kunnen uitdragen, dat niets en niemand ons scheiden kan van de onvoorwaardelijke liefde van God, ervaarbaar geworden in Christus.
  • wij willen onze taak volbrengen als kloosterlingen, religieuzen, samen levend als zusters in een gemeenschap waarbij Christus het middelpunt is. Zo zijn wij met elkaar op de weg van het leven en het geloof
  • in zuiverheid - ongehuwd, celibatair; om vrij te worden en open te staan voor God en de mensen;
  • in armoede - vrij van persoonlijke bezittingen; om vrij te zijn om onze krachten, talenten en vaardigheden in dienst van de gemeenschap te stellen, om open te zijn voor dat, wat God ons wil schenken; om open te zijn voor een leven in solidariteit met de armen van deze wereld;
  • in gehoorzaamheid - gehoorzaam aan God, aan anderen, aan onszelf; om vrij te worden om Gods wil te zien en beschikbaar te zijn voor God en de mensen.