Aan de klinische thermometer van de plaatselijke kerk

Na 63 jaar nemen de Missiezusters van het Kostbaar Bloed afscheid van het filiaal in Maria Veen met een dankdienst.

Al meer dan 60 jaar zijn de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Maria Veen in Münsterland actief in de huishoudelijke sector, in de school en in de pastorale bediening. Tijdens de dankdienst sprak pater Christoph Eisentraut CMM over het belang van de zusters voor het leven in Maria Veen. Zij hebben - vooral ook door de Afrikaanse medezusters - de vreugde van het geloof gegeven. "Het maakt wel uit of iemand in God gelooft of niet. Enthousiasme voor Jezus en voor de zending is de koortsthermometer van de plaatselijke Kerk," aldus de 62-jarige provinciaal van de Marianhill Missionarissen. En dit enthousiasme voor missie is altijd levend geweest in de zusters.  

In haar toespraak bedankte Provinciaal Overste Zr. Pallotti Findenig CPS in het bijzonder de paters Mariannhill voor hun goede samenwerking. Zij sprak de hoop uit dat het werk van de meer dan 30 zusters die in het verleden in Maria Veen hebben gewoond en gewerkt, vrucht zal dragen in de harten van de mensen. 

Het "Feest van het Geloof" werd afgesloten met een ontspannen samenzijn in de kloostergang, met talrijke ontmoetingen en gesprekken, herinneringen en woorden van dank. 

 

[Translate to Dutch:] Zur Evangeliumsprozession wurde die Hl. Schrift tanzend nach vorn gebracht.