„Laat het licht van vreugde branden in uw hart“ (Leefregel 3,15)

 

Fijn, dat je onze website bekijkt.
Wij geven je graag een overzicht over onze internationale gemeenschap, ons leven, de manier waarop wij ons leven geestelijk vormgeven en onze werkzaamheden. 
Kijk rustig rond in onze ontstaansgeschiedenis, over de manier waarop wij leven, onze opgaven en de plaatsen waar wij leven.
Natuurlijk willen we verdere vragen graag beantwoorden. Neem gewoon even contact met ons op!

Hartelijk welkom!

De Missiezusters van het Kostbaar Bloed.

Een kort filmpje laat wat zien over onze geschiedenis. 

 

Onze leefregel zegt ons:


„Als Missiezusters van het Kostbaar Bloed zijn wij geroepen om het Paasmysterie te beleven en te getuigen van de verlossende liefde van Christus.“
Voor ons betekent dat dat wij vanuit Pasen willen leven; dus getuigenis willen geven van hoop, vreugde en vertrouwen. 
Dit willen wij in ons alledaagse leven in de praktijk brengen door te leven vanuit de geest van hoop, openheid en bereidwilligheid.

 

We willen echte hoop brengen in de verschillende gebieden waar wij werkzaam zijn: 

op educatief/pedagogisch gebied, bijvoorbeeld:
scholen, kleuterscholen en kinderdagverblijven, handwerklessen, kindertehuizen, opleiding voor verpleging en verzorging, tehuizen en werkplaatsen voor gehandicapten, etc.

op sociaal/maatschappelijk gebied, bijvoorbeeld: 

in de gezondheidszorg: in ziekenhuizen, in de ambulante verpleging, op het gebied van AIDS- voorlichting, als arts, als psychotherapeute, in de armenzorg,  
in zorgcentra, zelfhulpprojecten
in de zorg voor vluchtelingen ...

op bestuurlijk/financieel gebied, bijvoorbeeld:

in onze kloosters, in scholen, internaten, kindertehuizen,
weeshuizen, secretariaten, zorgcentra...

op huishoudelijk en agrarisch gebied, bijvoorbeeld:

bij alle huishoudelijke werkzaamheden in de kloosters, in de tuin en op boerderijen, bij hulp aan families ...

op het gebied van pastoraat/spiritualiteit, bijvoorbeeld:

 in de geloofsverkondiging, in parochiewerk, in pastorale zorg en katechese voor kinderen, jongeren en volwassenen, in de vorming voor docenten levensbeschouwing en katechese, in de thuislozenzorg, 
in de begeleiding voor gehandicapten en hulpbehoevenden, bij huwelijks- en familiepastoraat, in de geestelijke begeleiding voor zieken, door geestelijke begeleiding/retraites, 
door bezinningsdagen en weekeinden, in het gebeds- en offerapostolaat, in het bijzonder van onze oudere en zieke zusters ...

in de missionaire bewustwording, bijvoorbeeld:

in de verkondiging, door het aanbieden van meeleefmogelijkheden, door de Kostbaar Bloed Missiekring, door medewerking aan MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede) groepen in parochies, via de Vastenactie, door lezingen en referaten met het thema Missie, 
etc.

op artistiek/kunstzinnig gebied, bijvoorbeeld:

in ateliers; schilderen, keramiek, borduren/handwerk, etc.