Nieuw tijdperk in het Missiehuis van Neuenbeken

Op 1 juli 2022 begon een nieuw tijdperk in het missiehuis van Neuenbeken.

Voor het eerst werd een "seculiere" administratief directeur aangeworven voor de filialen van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Duitsland.

 

Op deze manier spelen de zusters enerzijds in op de hoge gemiddelde leeftijd van de gemeenschap en anderzijds op de eisen voor een duurzame en professionele toekomst in Duitsland. Het Missiehuis Neuenbeken (opgericht in 1914) is de grootste vestiging van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Duitsland (85 zusters) en tegelijkertijd de grootste werkgever in de stad met 75 werknemers. Buiten Neuenbeken zijn de zusters actief in Paderborn, Altenbeken, Bonn, Buldern, Steinbild en Bad Kissingen.


De heer Wolfgang Hansjürgens (56) neemt zijn verantwoordelijke taak over van Zr. Angelika Hellbach, die gedurende bijna 15 jaar de functie van procurator belast met de administratie heeft bekleed. De heer Wolfgang Hansjürgens is gehuwd, vader van drie dochters en gediplomeerd ingenieur op het gebied van productie- en fabricagetechniek.


Vóór de dienst op het feest van Sint Benedictus op 11 juli 2022 werd officieel afscheid genomen van Zr Angelika en werd de heer Hansjürgens in zijn nieuwe functie geïnstalleerd. Zr Dr Magdalena Mikus, vertegenwoordiger van de provinciale overste, verwees in haar inleiding naar de heilige Benedictus en de heilige Jozef. In zijn Regel spoort de heilige Benedictus zijn monniken aan: "Laat niemand zijn eigen voordeel nastreven, maar laat ieder voor zich bedenken wat goed is voor de ander". En in het Handboek van de Missiezusters van de Orde zelf, wordt Sint Jozef beschreven als een "model in het beheer van onze wereldlijke goederen". "Hij getuigt geloofwaardig van een alternatieve levensstijl ten opzichte van sociale vormen."


Deze twee uitspraken zijn kernboodschappen voor het leiderschapsambt. Zr Angelika heeft er trouw haar dagelijks leven van gemaakt en de heer Hansjürgens zal ze graag volgen.

Zr Magdalena bedankte Zr Angelika namens de Provinciale Raad en de zustergemeenschap voor haar vele jaren van zorgvuldige dienst in het bestuur met een foto van Afrika, de geboorteplaats van de congregatie. Zij wenste de heer Hansjürgens Gods zegen toe voor zijn nieuwe taak en overhandigde hem een beeldje van de H. Jozef, onder wiens bescherming hij nu op een bijzondere wijze mag staan.

 

Zr Agnes Lee (plaatsvervangend overste), Zr Angelika Hellbach cps, de heer Wolfgang Hansjürgens, Zr Magdalena Mikus cps (plaatsvervangend provinciaal overste), Zr Johanna Wagner cps (provinciaal secretaris), Zr Gisela Frerich (overste) (foto cps)