Momenteel zijn wij met ongeveer 735 zusters werkzaam in meer dan 95 kloosters wereldwijd. 
Wij leven en werken in veel verschillende landen: in veel landen in Afrika, in de Verenigde Staten, Canada, Papoea Nieuw Guinea, Duitsland, Denemarken, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Zuid-Korea, Indonesië en in de Filippijnen. 
Als missiezusters streven we ernaar om, waar wij ook zijn, Gods liefde, die wij concreeet mogen ervaren en van waaruit wij leven, zichtbaar te maken.

 

Overal waar wij geroepen zijn om het leven te dienen is ons leven een boodschap van vreugde, hoop en verzoening.

 

„Kom en zie!“ - dat is onze uitnodiging aan iedereen die hun innerlijke zoektocht serieus nemen, die moedig hun levensvragen stellen en daarbij graag mensen, plaatsen en levensvormen willen leren kennen - en vrouwen met vergelijkbare vragen en verlangens. 

 

*Afkorting CPS: CONGREGATIO PRETIOSI SANGUINIS – NAAM VAN ONZE CONGREGATIE IN HET LATIJN