Nieuwe Provincieleiding voor de Europese Provincie

Op 6 maart 2021 werd de nieuwe provincieleiding van de Europese provincie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed geïnstalleerd. Zr. Pallotti Findenig werd benoemd tot nieuwe provinciale overste. Zij heeft bij dit ambt de hulp van vijf raadzusters.

Vanwege de Corona-pandemie was de installatie digitaal. Op deze manier konden de zusters uit alle landen en kloosters in de EU-provincie aan deze gebeurtenis deelnemen. Ook het 

generale bestuur in Rome was digitaal aanwezig. In hun aanwezigheid beloofden de provinciale overste en haar raadzusters de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Europese Provincie in de komende drie jaar uit te oefenen volgens de constituties en tot welzijn van de zusters.

Momenteel zijn wij met ongeveer 735 zusters werkzaam in meer dan 95 kloosters wereldwijd. 
Wij leven en werken in veel verschillende landen: in veel landen in Afrika, in de Verenigde Staten, Canada, Papoea Nieuw Guinea, Duitsland, Denemarken, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Zuid-Korea, Indonesië en in de Filippijnen. 
Als missiezusters streven we ernaar om, waar wij ook zijn, Gods liefde, die wij concreeet mogen ervaren en van waaruit wij leven, zichtbaar te maken.

 

Overal waar wij geroepen zijn om het leven te dienen is ons leven een boodschap van vreugde, hoop en verzoening.

 

„Kom en zie!“ - dat is onze uitnodiging aan iedereen die hun innerlijke zoektocht serieus nemen, die moedig hun levensvragen stellen en daarbij graag mensen, plaatsen en levensvormen willen leren kennen - en vrouwen met vergelijkbare vragen en verlangens. 

 

*Afkorting CPS: CONGREGATIO PRETIOSI SANGUINIS – NAAM VAN ONZE CONGREGATIE IN HET LATIJN