Momenteel zijn wij met ongeveer 735 zusters werkzaam in meer dan 95 kloosters wereldwijd. 
Wij leven en werken in veel verschillende landen: in veel landen in Afrika, in de Verenigde Staten, Canada, Papoea Nieuw Guinea, Duitsland, Denemarken, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Zuid-Korea, Indonesië en in de Filippijnen. 
Als missiezusters streven we ernaar om, waar wij ook zijn, Gods liefde, die wij concreeet mogen ervaren en van waaruit wij leven, zichtbaar te maken.

 

Overal waar wij geroepen zijn om het leven te dienen is ons leven een boodschap van vreugde, hoop en verzoening.

 

„Kom en zie!“ - dat is onze uitnodiging aan iedereen die hun innerlijke zoektocht serieus nemen, die moedig hun levensvragen stellen en daarbij graag mensen, plaatsen en levensvormen willen leren kennen - en vrouwen met vergelijkbare vragen en verlangens. 

 

Kleurrijk Missiehuis Neuenbeken

Zusters van over de hele wereld komen naar Neuenbeken

Van 22 augustus tot 12 september 2022 komen 40 zusters uit 19 landen bijeen voor het Generaal Kapittel in het Missiehuis in Neuenbeken. Voor de derde keer - na 1931 en 2003 - zal het Missiehuis gastheer zijn van deze bijzondere gebeurtenis, waarbij de toekomst van de Orde zal worden besproken en de koers zal worden uitgezet voor de activiteiten van de ongeveer 700 zusters wereldwijd. In tijden van grote kerkelijke en sociale uitdagingen zal de nadruk liggen op de vraag hoe wij God en mensen kunnen dienen en zijn Blijde Boodschap kunnen verkondigen.


Een Generaal Kapittel, samengesteld uit gekozen vertegenwoordigers van alle provincies van de Orde, is het hoogste orgaan van de Orde, dat om de 5 jaar bijeenkomt en ook de nieuwe Generaal Overste en haar Raad zal kiezen.

 

*Afkorting CPS: CONGREGATIO PRETIOSI SANGUINIS – NAAM VAN ONZE CONGREGATIE IN HET LATIJN