“Bevolkt de aarde en onderwerpt haar” Genesis - 1,28

zo is het aan het begin – en niet:
“Buit haar uit”
“Vergiftig haar”
“Vernietig haar”

Moeder Aarde
we hebben deze opdracht misbruikt
hebberigheid en honger naar macht
beroven je van je schoonheid en diversiteit
je verborgen wonderen

Een spiraal van
steeds meer – verder – hoger – sneller – 
altijd …
heeft ons blind gemaakt
voor de wonderen
die in jou verborgen liggen

De soortenrijkdom sterft uit
de opwarming baart klimaat-ontsporingen
met vernietigende gevolgen

en wij
klagen en jammeren 
bedenken echter zelden – 
deze rampen
hebben wij zelf gebreid

Moeder Aarde
je stuurt ons beeldende tekens
dat wij ze zien!

Vergeef ons
onze bekrompenheid – onze ijdelheid
leer ons deemoed en bescheidenheid
laat ons dankbaar worden voor uw gaven
opdat wij die rechtvaardig verdelen
en alle mensen genoeg krijgen

Moeder Aarde
het is nog niet te laat
maar wij moeten beginnen
IK moet beginnen
VANDAAG
in mijn huis
bij mijn deur 
in mijn handelen

Heilige Geest
Gij die aan het begin 
over het water zweefde
schud ons wakker
buig wat verhard is 
verwarm wat koud is
lenk wat verkeerde wegen gaat

zodat onze Moeder Aarde
naar nieuwe – oude – schoonheid en diversiteit
kan terugvinden

zr. martino machowiak cps

 

Momenteel zijn wij met ongeveer 735 zusters werkzaam in meer dan 95 kloosters wereldwijd. 
Wij leven en werken in veel verschillende landen: in veel landen in Afrika, in de Verenigde Staten, Canada, Papoea Nieuw Guinea, Duitsland, Denemarken, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Zuid-Korea, Indonesië en in de Filippijnen. 
Als missiezusters streven we ernaar om, waar wij ook zijn, Gods liefde, die wij concreeet mogen ervaren en van waaruit wij leven, zichtbaar te maken.

 

Overal waar wij geroepen zijn om het leven te dienen is ons leven een boodschap van vreugde, hoop en verzoening.

 

„Kom en zie!“ - dat is onze uitnodiging aan iedereen die hun innerlijke zoektocht serieus nemen, die moedig hun levensvragen stellen en daarbij graag mensen, plaatsen en levensvormen willen leren kennen - en vrouwen met vergelijkbare vragen en verlangens. 

 

*Afkorting CPS: CONGREGATIO PRETIOSI SANGUINIS – NAAM VAN ONZE CONGREGATIE IN HET LATIJN