„Als Missiezusters van het Kostbaar Bloed zijn wij geroepen om het Paasmysterie te beleven en te getuigen van de verlossende liefde van Christus.“ 

 

 

Volgens de uitdrukkelijke wens van de Stichter Abt Franz Pfanner 
zijn de zusters er voor de missie. Met de naam "Missiezusters van het Kostbaar Bloed" gaf hij hen de opdracht om de verlossende liefde van Christus op een vreugdevolle en vriendelijke manier te leven in het leven van alledag en zo door hun leven getuigenis te geven van de vreugde, hoop en verzoening.


In het Latijn is Missiezusters van het Kostbaar Bloed: „congregatio pretiosi sanguinis“ 
De afkorting voor de religieuze gemeenschap komt daarvandaan: CPS