Bijeenkomst van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed op Europees niveau

31 Zusters uit vijf Europese landen kwamen van 19-04 tot 23-04-2022 bijeen in het Missiehuis Neuenbeken, Duitsland, om naar de toekomst van de gemeenschap te kijken en om te beraadslagen.

Alles bij elkaar leven en werken 172 Missiezusters van het Kostbaar Bloed in de landen Denemarken, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Portugal. Hoewel er ook een aantal jongere zusters bij zijn is de gemiddelde leeftijd van de zusters toch 81 jaar.  

De bijeenkomst, die meerdere dagen duurde, had als thema: „Wij echter hadden gehoopt…“ een Bijbelvers uit het verhaal van de Emmausgangers in het Lucas-Evangelie. Met dit thema als basis werd naar de actuele situatie van de gemeenschap in Europa gekeken, om vervolgens heel realistisch naar de toekomst te kijken, naar het gegeven van de veroudering en het ontbreken van nieuwe leden. Er kwamen veel vragen op die nog een open antwoord hebben. Met deze intensieve uitwisseling op Europees niveau werd echter een stevige basis neergezet voor verdere beraadslagingen en toekomstige beslissingen. Er was overeenstemming dat de samenwerking op Europees niveau verder moet gaan en nog intensiever zal worden.
Deze internationale bijeenkomst werd begeleid door de referente voor religieuzen van het Aartsbisdom van Paderborn, Mevr. Dr. R. Oehmen-Vieregge, in haar functies als moderator, theologe en specialiste in Kerkelijk Recht.
De gemeenschappelijke dagen werden afgesloten met een Eucharistieviering met als celebrant Prof. Dr. Stefan Kopp pr., Rector van de Theologische Faculteit Paderborn.  

cps/Zr. Martino Machowiak cps