Nieuw bestuur Missieklooster Heilig Bloed

Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemd. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed.

Aarle-Rixtel, Nederland, 26 juni 2021-  Net als het bestuur van gemeenten, provincies en land functioneert het bestuur van een internationale congregatie als de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in drie 'lagen'. Huis, Provincie en Congregatie. 

De algemene leiding van de hele congregatie is de generale overste met haar raadzusters. De leiding van een groep landen, in ons geval de vijf landen in Europa waar wij wonen en werken, wordt provincieleiding genoemd; de provinciale overste met haar raadzusters.

Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemd. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed.

Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest;er zijn verschillende vormen van dienstverlening maar slechts één Heer…. Alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil”. I Cor. 12,4-5,11

 

Zr. Pallotti Findenig, Provinciale overste, tweede van rechts op de foto, met het nieuwe bestuur: Huisoverste Zr. Marie-Benedicte Schildkamp, tweede van links, met haar assistenten Zr. Madeleine Bouman, eerste van links, en Zr. Johanna Brandstetter, eerste van rechts, in de kapel van Missieklooster Heilig Bloed.