„Voor wie ben ik er?“

Dit is dit jaar het thema voor de Wereldgebedsdag voor roepingen.

De Europese Provincie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed zal op 25 april 2021 – de 4e zondag van de Paastijd – een Aanbiddingsuur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven houden.

Van 16.00-16.30 zullen de zusters uit al onze kloosters in Europa per Zoom bij elkaar komen voor een gebedstijd, waarna van 16.30 tot 17.00 een tijd van stille Aanbidding in de diverse kapellen volgt.