De gelofte van gehoorzaamheid - een uitnodiging toe te laten

Net als de andere geloften is ook de gelofte van gehoorzaamheid een uitnodiging tot werkelijke innerlijke vrijheid - en ook hier is het leven van Jezus voor ons een voorbeeld. 

Zijn hele leven was erop gericht de wil van God te zoeken en te doen. Ook wij proberen zo om Gods wil in het dagelijkse leven te ontdekken.

Veel mensen geloven dat wij kloosterlingen door de gelofte van gehoorzaamheid onze eigen wil (en verstand) opgeven en zonder meer altijd moeten doen wat onze overste ons opdraagt. 
Dat zou echter geen gezonde gehoorzaamheid zijn.

De gelofte van gehoorzaamheid vraagt juist een goed onderscheidings- en beoordelingsvermogen. Met de hulp van onze medezusters en oversten leren wij om naar elkaar en naar God te luisteren - 
en kunnen zo Gods wil voor ons leven en onze gemeenschap ontdekken. Dat vraagt waakzaamheid en het vermogen tot reflectie. Dat is allebei te leren en te beoefenen.

De gelofte van gehoorzaamheid vraagt echter ook dat wij ons beschikbaar stellen om Gods wil, die wij op deze manier hebben waargenomen, ook te doen.  
Daarom is het een onderdeel van deze gelofte dat wij bereid zijn om uitgezonden te worden naar landen en communiteiten waar wij en onze unieke vaardigheden en talenten nodig zijn.