Lydighedsløftet - en invitation til at tillade

Ligesom de andre løfter er lydighedens løfte en invitation til reel frihed - og også her er Jesu liv vores forebillede og eksempel. 

Hele hans liv var fokuseret på at søge og gøre Guds vilje. Ligeså prøver vi at opdage Guds vilje i vores dagligdag. 

Nogle mennesker tror, ​​at vi gennem lydighedsløftet opgiver vores egen vilje (og fornuft) og uden forbehold skal gøre det, som vores overordnede pålægger os. 
Men dette ville ikke være moden lydighed. 

Løftet om lydighed kræver derimod en god dømmekraft og skøn. Ved hjælp af vores medsøstre og overordnede lærer vi at lytte til hinanden og til Gud - 
og kan således erkende Guds vilje for vores og vort fællesskabs liv. Dette kræver årvågenhed og refleksionsevne. Begge dele skal læres og afprøves. 

Men lydighedsløfte betyder også, at vi stiller os til rådighed for at gøre Guds vilje, som vi har erkendt på denne måde. 
Det er derfor en del af dette løfte at blive sendt til de lande og fællesskaber, hvor vi og vores færdigheder og talenter er nødvendige og kan bruges.