De gelofte van armoede - een uitnodiging los te laten. 

De gelofte van armoede spreekt ons verlangen aan om God in ons leven de eerste plaats te geven. Het is natuurlijk belangrijk en noodzakelijk om geld te verdienen, een beroep te hebben, in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. 
Ook zusters verdienen geld en krijgen bijvoorbeeld AOW.  
Bij de gelofte van armoede drukken we echter uit dat we niet van geld en bezit afhankelijk willen zijn. 

Tegelijkertijd is de gelofte van armoede ook een uitdrukking van onze solidariteit met iedereen die werkelijk in armoede moeten leven. 
Zoals Jezus zelf arm was en niets had wat Hij zijn eigendom noemde proberen wij een eenvoudige levensstijl toe te passen en dat, wat wij bezitten, met elkaar en met anderen te delen - 
niet alleen geld, maar ook onze tijd, onze talenten, ons zijn.