Pave Frans udnævner sr. Anna Mirijam Kaschner cps til at deltage i bispesynoden

I et brev fra kardinal Grech, generalsekretær for Bispesynoden, blev det meddelt, at pave Frans den 7. juli 2023 har udpeget Sr Anna Mirijam Kaschner cps til at deltage i Verdensbispesynoden

Verdensbispesynoden finder sted i Rom fra den 3.-29. oktober 2023. For første gang vil der ud over de valgte biskopper også deltage præster, ordensfolk og lægfolk med stemmeret i denne synode. 

Den 1. juli blev det kendt, at Sr Anna Mirijam Kaschner også er en af de 70 "ikke-biskopper", som pave Frans har indkaldt til at deltage i Verdensbispesynoden. Sr. Anna Mirijam havde allerede deltaget i det europæiske kontinentale møde i Prag og skal nu repræsentere det europæiske kontinent på synoden sammen med 9 andre deltagere. 

Da hun blev spurgt om sin nominering til synoden, sagde hun: "Personligt er jeg meget glad for nomineringen, selv om jeg har stor respekt for denne opgave. Men mere end det er jeg glad for, at katolikkernes stemme i Norden gennem denne nominering vil blive endnu tydeligere afspejlet i synodens diskussioner, da både biskop Kozon og jeg vil deltage."

Adspurgt om sine forhåbninger til verdenssynoden, svarede hun: "Situationen for katolikker i de nordiske lande er meget anderledes end i andre europæiske lande. Vi er en Kirke i en ekstrem diaspora, men samtidig en stærkt voksende Kirke - gennem indvandring og omvendelser - og samtidig en fattig Kirke i rige, stærkt sekulariserede lande. Derfor er det meget vigtigt at bringe disse erfaringer ind i verdenskirken. Fra synoden håber jeg, at kvindernes rolle i Kirken vil blive værdsat, styrket og fremmet. Især med hensyn til situationen i vores nordiske lande håber jeg på nye impulser til mission og nyevangelisering, ny glæde og håb, men frem for alt et stærkt tegn på enheden i vores kirke i alle de forskellige holdninger og meninger."