Ny æra i missionshuset Neuenbeken

Den 1. juli 2022 begyndte en ny æra i missionshuset i Neuenbeken.

For første gang blev der ansat en "verdslig" administrativ direktør for missionssøstrenes filialer af Det dyrebare blods missionssøstre i Tyskland.

 

På denne måde reagerer søstrene på den ene side på den høje gennemsnitsalder i fællesskabet og på den anden side på kravene til en bæredygtig og professionel fremtid i Tyskland. Missionshuset Neuenbeken (grundlagt i 1914) er det største sted for Missionssøstrene af det dyrebare blod i Tyskland (85 søstre) og samtidig den største arbejdsgiver i byen med 75 ansatte. Uden for Neuenbeken er søstrene aktive i Paderborn, Altenbeken, Bonn, Buldern, Steinbild og Bad Kissingen.

Wolfgang Hansjürgens (56) overtager sin ansvarsfulde opgave fra Sr. Angelika Hellbach, der i næsten 15 år har stået for administrationen som prokurator. Wolfgang Hansjürgens er gift, far til tre døtre og uddannet ingeniør inden for produktions- og fremstillingsteknologi.

Inden gudstjenesten på Sankt Benedictus-festen den 11. juli 2022 blev der officielt taget afsked med Sr. Angelica, og Hansjürgens blev indsat i sin nye stilling. Sr. Dr. Magdalena Mikus, repræsentant for provinsoverlederen, henviste i sin indledning til den hellige Benedikt og den hellige Josef. I sin regel opfordrer den hellige Benedikt sine munke: "Ingen skal stræbe efter sin egen fordel, men hver enkelt skal være optaget af, hvad der er godt for den anden". Og i ordenens egen håndbog for missionssøstrene beskrives den hellige Josef som et "forbillede i forvaltningen af vores verdslige goder". "Han vidner på troværdig vis om en alternativ livsstil i forhold til samfundets former."

Disse to udsagn er kernebudskaber for lederskabstjenesten. Sr. Angelika har trofast formet sit daglige liv ud fra dem, og hr. Hansjürgens vil med glæde følge dem.
Sr Magdalena takkede Sr Angelika på vegne af provinsrådet og søstersamfundet for hendes mange års omhyggelige tjeneste i administrationen med et billede af Afrika, kongregationens fødested. Hun ønskede Hansjürgens Guds velsignelse for hans nye opgave og overrakte ham en lille figur af Sankt Josef, under hvis beskyttelse han nu må stå på en særlig måde.

[Translate to Danish:] v.l.n.r.: Sr. Agnes Lee (stellv. Hausoberin), Sr. Angelika Hellbach cps, Herr Wolfgang Hansjürgens, Sr. Magdalena Mikus cps (stellv. Provinzoberin), Sr. Johanna Wagner cps (Provinzsekretärin), Sr. Gisela Frerich (Hausoberin) (Foto cps)