De gelofte van zuiverheid – een uitnodiging om God het initiatief te geven. 

De gelofte van zuiverheid wordt ook wel de gelofte van maagdelijkheid genoemd en is misschien het moeilijkste te begrijpen. Het spreekt van Gods liefde voor ons en van onze liefde voor God.
Je kunt de gelofte van maagdelijkheid niet leven of begrijpen zonder een persoonlijke relatie met God. 

„Zuiver“ of "maagdelijk" te leven betekent bij deze manier van leven je te géven, weg van jezelf naar anderen toe te denken en te leven, niemand te gebruiken voor je eigen verlangens. Het betekent jezelf geven.  
Goed beleefd is zuiverheid dus ook een deugd die in het huwelijk belangrijk is. 

Als religieuzen de gelofte afleggen maagdelijk te leven - en dus niet te trouwen en geen kinderen te hebben, laten zij toe dat Gods liefde dieper en groter is dan alle menselijke liefde. 
Voor iemand die geroepen is als kloosterling, als religieuze te leven kan er dus niets mooiers en ten diepste vervullenders zijn dan op deze Liefde antwoord te geven met volledige overgave van lichaam, ziel en wil.  
Het afzien van de eigen geleefde seksualiteit is deel van deze zelfgave.