Farverigt Missionshus Neuenbeken

Fra den 22. august til den 12. september 2022 mødes 40 søstre fra 19 lande til generalkapitel i missionshuset i Neuenbeken. For tredje gang - efter 1931 og 2003 - er Missionshuset vært for denne særlige begivenhed, hvor ordenens fremtid vil blive drøftet og kursen for de ca. 700 søstres aktiviteter på verdensplan fastlagt. I en tid med store kirkelige og sociale udfordringer vil fokus være på, hvordan vi kan tjene Gud og mennesker og forkynde hans budskab.

Et generalkapitel bestående af valgte repræsentanter fra alle ordenens provinser er ordenens højeste organ, som mødes hvert femte år og også vælger den nye generalsuperior og hendes råd.