Missionssøstrene af det dyrebare blod mødtes på europæisk plan

31 søstre fra fem europæiske lande var samlet i Missionshuset Neuenbeken fra 19.04. - 23.04.2022 for at se på og diskutere ordenens fremtid.aten.

I alt 172 søstre bor og arbejder i Danmark, Tyskland, Holland, Østrig og Portugal. Selv om der stadig er nogle yngre søstre i ordenen, er gennemsnitsalderen 81 år.

Temaet for høringen, som varede flere dage, var: "Men vi havde håbet ..." - et ord fra Emmaus-fortællingen i Lukasevangeliet. Inspireret af dette tema blev der kigget på den aktuelle situation i ordenssamfundet i Europa for derefter at se realistisk på fremtiden på baggrund af aldring og mangel på unge mennesker. Der blev stillet mange spørgsmål, og ikke alle kunne besvares. Denne intensive udveksling på europæisk plan skabte imidlertid et solidt grundlag for yderligere overvejelser og beslutninger. Der var enighed om, at samarbejdet på europæisk plan bør fortsættes og intensiveres.

Dette internationale møde blev ledsaget af den ansvarlige for ordenssamfundene i ærkebispedømmet Paderborn, Dr. R. Oehmen-Vieregge, i sin egenskab af moderator, teolog og kanonisk jurist.

Disse dage sluttede med en gudstjeneste, som blev ledet af Prof. Dr. Stefan Kopp, rektor for de teologiske fakulteter i Paderborn.

cps/Sr. Martino Machowiak cps