"Lad glædens og munterhedens lys brænde i jeres hjerter” (regel nr. 154) 

 

Vi er glade for, at du ser på vores side. 
Gerne giver vi dig et indblik i vores internationale fællesskab, vores liv, vores åndelige orientering og vores aktiviteter. 
Snus gennem vores historie, informer dig om vores åndelige orientering, vores opgaver og arbejdssteder. 
Vi er selvfølgelig også glade for at besvare eventuelle yderligere spørgsmål, du måtte have. Du er velkommen til at kontakte os! 

Velkommen! 

Søstrene af det dyrebare blod  

En kort YouTube-video fortæller dig på billeder af vores over 125-årige historie.

 

Vores livsregel siger:

”Som missionssøstre af det dyrebare blod kaldes vi til at leve Kristi Paschamysterium og at vidne om Kristus forløsende kærlighed.” 
For os betyder det, at vi ønsker at være påskelige kvinder, dvs. at vi vil vidne om et budskab om håb, glæde og tillid. 
Vi ønsker at leve dette i hverdagen gennem ​​håbets, åbenhedens og beredvillighedens ånd. 

 

Vi vil gerne vække håb inden for de forskellige områder, i hvilke vi arbejder:

inden for det uddannelsesmæssige / pædagogiske område, fx .: 
skole, børnehave, syskole, børnehjem, sygeplejeskole, hjem for handicappede osv. 

I det social-karitative område, f.eks .: 
på hospitaler, i hjemmeplejen, i HIV-oplysningsarbejde, i sundhedsvæsenet, som læge, psykoterapeut, i socialt arbjede, i omsorgen for de fattige, 
på plejehjem, i selvhjælpsprojekter
i flygtningehjælpen ... 

i det administrative område, fx i vore klostre, i skoler, kostskoler, børnehjem, 
i sekretariater, på plejehjem ... 

i husholdnings- og landbrugsområdet, fx 
i alle huslige aktiviteter i vores egne fællesskaber, i haven og i landbruget, i familiehjælp ... 

i det pastorale / åndelige område, f.x. 
i forkyndelsen, i pastoralt arbejde, i sognene, i religiøst børn-, ungdoms- og voksenkatekese, i kateket uddannelse, i pastoral hjælp til hjemløse, 
handicappede, mentalt handicappede, i ægteskabs- og familiepastoral, i sjælesorg på hospitaler, i åndelig vejledning / retræter, 
på retrætedage og religiøse weekender, i bønsapostolat, især for ældre og syge søstre ... 

i missionarisk bevidstgørelse, fx: 
i evangelisation, i "MaZ" - midlertidige missionærer, i "KBMK" - Kostbar-Blod-Missions-Kreds, gennem foredrag, 
i deltagelsen i NAD ( Netværk Afrika Tyskland), gennem missionstidsskriftet "MMM" osv. 

inden for kunst- og håndværkssektoren, fx: 
i kunstværksteder for maleri, i keramiske værksteder, i broderi-værksteder, i skræddersyning osv.