Kald til ordenslivet - At blive søster

„Hvad formår menneskets planer når Gud har andre planer for ham? “
(Abt Franz Pfanner)

Et kald til religiøst liv har sine rødder i længslen efter Gud, og alle oplever dette på en meget personlig og unik måde. Det er altid en begivenhed mellem Gud og mennesket. Der findes mange forskellige kald. Gud har en plan for hver enkelt af os, en specifik opgave - et unikt formål, som Gud har givet os. Jesus inviterer også mennesker i dag, ligesom disciplene i evangeliet, til at være sammen med ham. HAN sender dem for at gøre budskabet om Guds kærlighed til alle mennesker synligt gennem deres eget liv.

Ordensuddannelse som missionssøster af det dyrebare blod

Vejen ind i vores ordenssamfund er:

 • en vej til Gud
 • en vej til sig selv
 • en vej ind i fællesskabet
 • en vej ind i vores ordensspiritualitet
 • en vej til mennesker

Forberedelsestid:

I løbet af denne periode lærer den kvinde, der er interesseret i at blive medlem af vores orden, vores fællesskab og menighed at kende gennem besøg, samtaler, refleksionsdage, personlig ledsagelse osv. Hun lærer at udvikle sin tro og sit bønsliv og at mærke Guds kald i sit liv mere præcist.

Forudsætninger for at kunne træde ind:

 • Medlemskab i den katolske kirke
 • Ikke ældre end 35 år (med undtagelse)
 • En studentereksamen, en erhvervsuddannelse eller en universitetsuddannelse er ønskelig
 • Ønsket om at deltage aktivt i menighedslivet
 • Interesse for missionsarbejde og socialt engagement
 • Godt fysisk og psykisk helbred
 • at søge Gud

Postulat:

Den første fase af den egentlige ordensuddannelse er postulatet. 
Det er en tid, hvor man lærer ordenen og fællesskabet bedre at kende. 
Postulanten vejledes til

 • at uddybe sit liv i tro og bøn,
 • at styrke sit personlige kald,
 • at vurdere sit evne til at leve i fællesskab,
 • for at blive mere bekendt med kongregationen, dens mange apostolater og visionerne fra vores grundlæggere, Abbed Franz Pfanner og Moder Paula Emunds.

Noviciat:

Det næste skridt er noviciatet  som varer to år. I løbet af denne tid af spirituel dannelse lærer novicen at uddybe sit forhold til Kristus gennem

 • bøn,
 • arbejde,
 • tilegnelse af teologisk viden, kirkelige dokumenter og ordensdokumenter,
 • fællesskabsliv og velgørenhed

og at identificere sig med kongregationens karisma, at leve i overensstemmelse med de evangeliske råd og at vokse til fuld og fri hengivenhed til Gud.

Vi er en international kongregation
og novitiatet finder sted i et interkulturelt fællesskab.

Første profess:

Ved første profess forpligter novicen sig til Gud og kongregationen ved at aflægge løfter om kyskhed i cølibat, fattigdom og lydighed og bliver dermed en Missionssøster af det dyrebare blod. Ved første profess får hun også sin missionsindsats.

Evig profess:

I yderligere fem år med midlertidige løfter og aktivt apostolat afprøver søsteren sit kald som Missionssøster af det dyrebare blod i hverdagen. Efter en intensiv forberedelsesperiode og fællesskabets godkendelse afgiver hun sine løfter for livet.

Det religiøse liv er en vedvarende rejse med Gud og for mennesker. Hvis jeg lytter til og ser på Guds invitation, hvis jeg begiver mig ud på vejen med mine egne personlige evner, vil jeg opdage den gudgivne mening med mit kald.

Contact

Sr. Maria Luise Wagner cps
Kloster Wernberg
Klosterweg 2 / Postfach 5
AT-9241 Wernberg
Austria
Tel.: +43 4252.2216 120
hausoberin@klosterwernberg.at

Sr. Jacinta Kitonyi cps
Alter Mühlenweg 8
48249 Dülmen-Buldern
Deutschland
Tel.: +43 4252.2216 120
njk8713@gmail.com

Zr. Madeleine Boumann cps
Missieklooster Hl. Bloed
Klosterdreef 7
5735 SJ AARLE RIXTEL
Niederlande
Tel.: +43 4252.2216 120
zrmadeleine@yahoo.com