Løfter

Hvorfor er I ikke gift, og hvorfor har I ikke børn? 

Vi stilles ofte disse spørgsmål - for det meste med en vis forundring og også med en vis tvivl om, hvorvidt en sådan livsform stadig er passende i dag. 
Ethvert forsøg på at svare kan kun lykkes, hvis vi kan antage en betingelse: Gud har en uendelig længsel efter os mennesker, til hver enkelt - og vi har en dybeste længsel efter ham. 
Ved at aflægge løfterne - kyskhed, fattigdom og lydighed - overgiver vi os selv til Gud; vi indgår faktisk en pagt med ham. 
Det kan være vanskeligt for udenforstående at forstå løfternes dybere betydning, da de ved første øjekast synes at være mere en begrænsning og en indskrænkning af den personlige frihed. 
Hvad vi allerede har beskrevet under nøgleordet "ordensliv", gælder dog også her. Løfter betyder afsked, ja; de er ikke altid nemme at leve - 
ikke desto mindre er det ikke nok at bestemme dem kun fra den negative side. Løfter er meget mere og betyder noget meget dybere end bare “ikke få lov til”, “at give afkald på”, “at leve i afholdenhed”, “at skulle adlyde”, 
“ikke få lov til at eje noget” osv. Ordensløfterne er én måde at følge Jesus på, og de der ikke bedre eller værre end andre livsformer.


De enkelte løfter og deres betydning: 

Løftet om fattigdom - en invitation til at give slip. 
Fattigdomsløftet taler om vores længsel efter at give Gud den første plads i vores liv. | Mere | 

Kyskheds løfte - en invitation til at overgive sig selv 
Kyskheds løfte er måske det sværeste at forstå. Det taler om Guds kærlighed til os og vores kærlighed til Gud. | Mere | 

Lydighedsløftet - en invitation til at tillade.
Ligesom de andre løfter er lydighedsløftet en invitation til en virkelig frihed - og også her er Jesu liv vores eksempel og forbillede. | Mere |