Wij, Missiezusters van het Kostbaar Bloed, zijn al sinds 1924 in Mozambique, een vroegere kolonie van Portugal, werkzaam.  

Portugal

 

De toenmalige bisschop daar, Mgr. Rafael OFM, had aangeraden om een nederzetting in Portugal te stichten, om zusters op hun missie in Mozambique te kunnen voorbereiden. Die raad werd opgevolgd en zo kwamen in het jaar 1958 de eerste zusters naar Portugal. Eerst werkten zij alleen in Lissabon (kleuterschool), later tot 1974 ook in Almerim, in een ziekenhuis waar de zusters voor de 'Misericórdia' werkten, een broederschap in dienst voor de armen. Deze broederschap was door koningin Leonor eind van de 15e eeuw gesticht.

In Lissabon konden we met hulp van een Pallotinerpater, Dr. Erwin Helmle, pastoor van de Duitstalige katholieke parochie, een eigen huis kopen dat de communiteit tot klooster diende en waarin een Duits-Portugees tweetalige kleuterschool werd ingericht. Dit werd snel uitgebreid naar een lagere school die tot de 4e klas ging; de schoolplicht liep toen tot en met de 4e klas en sloot af met een examen. Deze school werd in 1976 gesloten. De kleuterschool werd eind jaren '80 omgevormd naar een combinatie van kleuterschool en buitenschoolse opvang omgevormd, waarbij schoolkinderen tot en met de vierde klas van een school in de omgeving buitenschoolse opvang en huiswerkbegeleiding kregen. De kleuterschool en buitenschoolse opvang sloot in 2009.

Gedurende meerdere jaren woonden in de communiteit in Lissabon ook jonge Portugese novicen en geprofeste zusters, zodat het huis snel te klein werd. Onze toenmalige generale overste, M. Adelberta Reinhardt, verkreeg in 1979 een grondstuk met gebouw in Lamego. Daar woonde tot 2015 een communiteit die veel heeft kunnen betekenen voor de omgeving. 

Met de revolutie van 1974 bevrijdde Portugal zich van de dictatuur en werden de oorlogen in de koloniën beëindigd. Toen Mozambique onafhankelijk werd werden ook vrouwen militair dienstplichtig. Om die dienstplicht te ontwijken kwamen enkele novicen en jonge zusters uit Mozambique naar ons naar Lissabon - later ook naar Lamego. Op die manier waren jarenlang drie nationaliteiten onder één dak: zusters uit Mozambique, Duitsland en Oostenrijk. 

De jonge zusters maakten hun school- en beroepsopleiding af en keerden naar Mozambique terug. Later kwamen er ook wel zusters die weer op krachten moesten komen. Pas na een langere pauze kwamen van 2011 tot 2017 weer twee tijdelijk geprofeste zusters vanwege hun academische opleiding bij ons in Lissabon. Momenteel zijn wij hier in Lissabon met 5 zusters; drie Duitse en twee Oostenrijksters.

Naast de uitoefening van onze beroepen waren we hier ook altijd actief in het pastoraat. Ook nu we allen al ouder geworden zijn is onze aanwezigheid in Lissabon heel belangrijk. Eén zuster zorgt in een parochie in een sociaal-maatschappelijk gezien moeilijke wijk van Lissabon al tientallen jaren catechese aan kinderen en jongeren en bereidt jongeren en volwassenen voor op de doop en het vormsel. Verder hoort het werk met Bijbelgroepen en de hulp aan Sinti en Roma tot onze taken. 

Een andere taak is onze gastvrijheid. We ontvangen wanneer maar mogelijk bezoekers, vooral uit Duitsland, die enkele dagen met ons mee mogen leven in een religieuze communiteit, goede gesprekken hebben en tips krijgen voor het zien van de ‘schatten’ in de stad en omgeving. 
Hoewel we allen op leeftijd zijn is onze aanwezigheid hier in Portugal nog erg belangrijk. Op korte termijn zullen twee zusters uit Mozambique onze communiteit komen versterken en met ons gaan samenwerken.