„Moedig zichzelf levensvragen te stellen en de innerlijke zoektocht serieus te nemen.“ 

 

Zuster (CPS) worden

 

Een roeping kloosterling te worden kun je niet "maken" of "leren". Het is God die een mens roept om dit leven te leiden. 
Zoals Jezus Zijn leerlingen koos en tot een leven in Zijn navolging riep, zo ligt ook de roeping tot een leven als religieus of religieuze alleen in Gods Hand.

Een Bijbeltekst uit het Marcus-evangelie laat duidelijk zien hoe deze roeping werkt en laat ook iets zien over de zin die "vorming" tot religieuze heeft: Jezus roept hen, die Hij bij zich hebben wil – dat is de eerste stap. 
En ze kwamen naar Hem toe. Dat wil zeggen dat een jonge vrouw, die geroepen is, daarop antwoord geeft en komt. Het doel van iedere religieuze vorming is dus allereerst "met Hem samen zijn", wat wil zeggen: Jezus te leren kennen. 
Na deze "basisvorming" is men voorbereid voor een zending. Daarom zijn er in de vorming tot Missiezuster van het Kostbaar Bloed verschillende fases:

1. Fase: Kandidatuur

Vrouwen die interesse tonen om onze gemeenschap te leren kennen nemen contact met ons op - meestal via E-Mail, sociale media, brieven, gevolgd door bezoekje. 
Het is ook mogelijk om mee te doen aan "Meeleefdagen", om op die manier meerdere dagen met ons mee te leven, om te zien en te ervaren hoe zo'n leven in het klooster eigenlijk is.

2. Fase: Postulaat

Na een kennismakingstijd volgt de eigenlijke intrede in het klooster en daarna de start van de volgende fase, het postulaat. Meestal duurt deze fase een jaar. 
Het doel van deze tijd is het kloosterleven van binnenuit te leren kennen. Regelmatige gebedstijden - alleen en met de communiteit - het leren kennen van de zusters en hun werkzaamheden kenmerkt deze fase.

3. Fase: Noviciaat

Het noviciaat duurt over het algemeen 2 jaar en is de meest intensieve tijd van de kloostervorming. Het doel van deze fase is om de eigen roeping te verdiepen, het geestelijk leven en de spiritualiteit van de congregatie beter te leren kennen en te begrijpen en 
zichzelf daarin te oefenen om zo een beslissing te kunnen nemen of de eigen roeping een roeping in deze levensvorm en in deze gemeenschap is.

4. Fase: Professie

Na het noviciaat verbindt de zuster zich dan allereerst voor één jaar door de geloften van zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid openlijk aan God en de congregatie.  
Zij ontvangt hierbij ook het religieuze habijt. Na tenminste 5 jaar van tijdelijke geloften verbindt de zuster zich aan God en de congregatie in de eeuwige geloften. 

 

„Kom en zie!“ - dat is onze uitnodiging aan de jonge vrouwen die hun innerlijke zoektocht serieus nemen, die moedig op weg gaan en daarbij graag mensen, plaatsen en manieren van leven willen leren kennen – 
en vrouwen met vergelijkbare vragen en verlangens.

Interesse? Neem dan rustig even contact op met:

Sr. Maria Luise Wagner cps
Kloster Wernberg
Klosterweg 2 / Postfach 5
AT-9241 Wernberg
Austria
Tel.: +43 4252.2216 120
hausoberin@klosterwernberg.at