”Besvar modigt dine egne livsspørgsmål og tag din indre søgning alvorligt.”

At blive en søster (CPS)


Et kald til ordenslivet kan ikke "gøres" eller "læres". Det er Gud, der kalder en person til dette liv. 
Ligesom Jesus valgte sine disciple og kaldte dem til at følge efter ham, så ligger også kaldet til et liv som ordenssøster eller munk alene i Guds hænder. 

En bibelsk passage fra Markusevangeliet taler meget tydeligt om dette kald og også om den betydning, ”uddannelsen” som ordenssøster har: Jesus kalder dem, han ville have med sig - det er det første skridt. 
Og de kom til ham. Det vil sige, at en ung kvinde, der kaldes, besvarer dette kald og kommer. Målet med enhver religiøs dannelse er derfor for det første ”at være sammen med ham”, dvs. at lære Jesus at kende. 
Efter denne "grundlæggende uddannelse" er man forberedt på en udsendelse. Derfor er der forskellige stadier og faser i uddannelsen til at blive søster af det dyrebare blod: 

1. fase: Kandidatur


Kvinder, der er interesseret i at lære vores orden at kende, kontakter os - mest gennem breve, e-mails, sociale medier eller et besøg. 
Der er også mulighed for at bo hos os et par dage eller uger som "kloster på tid" for at se og finde ud af, hvad livet i klosteret handler om. 

2. fase: Postulat 


Efter en tid med at lære hinanden at kende følger den faktiske indtræden i ordenen, og dermed begynder den anden fase, det såkaldte postulat, der normalt varer et år. 
Denne tid handler om at vokse ind i det religiøse liv. Såvel egelmæssige bønstider - alene og med fællesskabet - som at lære fællesskabet og dets opgaver at kende hører med til denne fase. 

3. fase: Noviziat 


Noviziatet varer normalt to år og er den mest intensive periode i uddannelsen som ordenssøster. Formålet med denne fase er at uddybe sit kald, at forstå, at praktisere og at leve sig ind i ordenens spiritualitet.  
Dette er vigtigt for at være i stand til at træffe en beslutning om, om og hvordan man kan besvare kaldet til denne livsstil og til dette ordensfællesskab. 

Trin 4: Profess


Efter noviziatet binder søsteren sig for et år gennem de tre løfter -kyskhed, fattigdom og lydighed - offentligt til Gud og til fællesskabet. 
Efter mindst 5 år med tidsbegrænsede løfter, tager søsteren de såkaldte evige løfter og binder sig således for evigt til Gud og ordensfællesskabet. 

”Kom og se!” - dette er vores invitation til alle dem, der tager deres indre søgen alvorligt, som modigt besvarer deres egne livsspørgsmål og gerne vil lære folk, steder og livsformer - og kvinder med lignende spørgsmål og længsler at kende. 

Interesserede er velkomne til at kontakte:

Sr. Maria Luise Wagner cps
Kloster Wernberg
Klosterweg 2 / Postfach 5
AT-9241 Wernberg
Austria
Tel.: +43 4252.2216 120
hausoberin@klosterwernberg.at